USLUGE PODRUŽNICA CRES

_

USLUGE PODRUŽNICA CRES

_
Podružnica Cres pruža djeci u dobi od 7 do 14 godina života s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja slijedeće socijalne usluge:
  • usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) program
  • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
  • usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
  • usluga smještaja u malim skupinama
  • usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
  • usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
  • usluga poludnevnog boravka u školi
  • usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
  • usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

Usluge smještaja i boravka pružaju se djeci oba spola.