CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICIMALI LOŠINJ

_

Odgojni Dom Mali Lošinj (u daljnjem tekstu „Dom”) osnovan je Rješenjem bivšeg Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NRH broj 94 od 15.08.1952., a temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o ustanovama postao je Ustanovom. Rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih od 03.04.2014. Domu se pripaja Dom za odgoj djece Cres koji je osnovan rješenjem Narodnog odbora Općine Stari grad Rijeka br. 01/L-21660/1-1969. od 20.01.1960. godine, a temeljem članka 78. stavak 1. Zakona o ustanovama postao je ustanovom.

Trenutni kapacitet ustanove iznosi 27 korisnika na Lošinju. Riječ je o djeci i mladeži u dobi 14-21 godine kojima je detektiran poremećaj u ponašanju, najčešće u obliku počinjenja kaznenih djela, konzumiranja droge, nepohađanja škole, skitnje… Korisnici dolaze iz cijele Hrvatske.

Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj svakako je ustanova sa brojnim specifičnostima. Od svih domova u Republici Hrvatskoj koji provode tretman resocijalizacije i socijalizacije mladeži s poremećajem u ponašanju Lošinjski dom jedinstven je po tome što su odgojne grupe dislocirane i uklopljene u sami grad. U svakoj od kuća gdje su smješteni korisnici živi jedan odgajatelj sa svojom obitelji. Baš taj suživot odgojnog osoblja i korisnika te suživot korisnika sa gradom, susjedima čini specifičnost koje nema u drugim domovima istoga ili sličnoga tipa u Hrvatskoj. Otvorenost Doma (korisnici mogu izlaziti u grad i koristiti sve dostupne sadržaje lokalne zajednice) i suživot sa odgojnim osobljem nosi sa sobom brojne mogućnosti i olakšava pristup i rad sa korisnicima te, prema mišljenju stručnih djelatnika Doma, daje bolje rezultate.

Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj djeluje u 3 grupe organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, jednu grupu privremenog smještaja uz provođenje kraćih (tretmanskih) rehabilitacijskih programa te jednu grupu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku. Grupe su homogene po spolu / muški /. Sastav grupa je heterogen s obzirom na stupanj obrazovanja, intelektualne sposobnosti, strukturu osobnosti i obiteljsku situaciju. Kod svih korisnika prisutni su poremećaji u ponašanju različitih oblika i  intenziteta , te određeni stupanj odgojno-obrazovne zapuštenosti.

Opći cilj u radu s korisnicima je adaptacija i potpuna integracija u širu društvenu sredinu, uspješan nastavak školovanja, te usvajanje društveno-prihvatljivog ponašanja.

Korisnicima je u domu pružena usluga zbrinjavanja, zaštite, odgoja i školovanja u odgovarajućoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, vodi se briga o redovitom polaženju obrazovnog procesa i ostvarivanju drugih šk. obaveza, te pomoć u formiranju radnih navika  i cjelokupnoj resocijalizaciji, briga o zdravlju uz provođenje mjera zdravstvenog odgoja u cilju poboljšanja kvalitete življenja. U suradnji s CZSS radi se na poboljšanju kvalitete obiteljskih odnosa.

Korisnici u Centru dolaze kroz tri različite pravne osnove:

  • zakon o socijalnoj skrbi
  • zakon o sudovima za mladež
  • obiteljski zakon.

Nerijetko se dešava da istekom neke od mjera oni samostalno traže nastavak boravka u Domu kako bi završili školovanje.

Korisnici su smješteni u tri kuće koje su izgrađene u 19. ili početkom 20. stoljeća. Riječ je o starim kapetanskim kućama- kućama gdje su nekada živjeli imućni lošinjski pomorski kapetani uz svoje obitelji i poslugu. U jednoj od njih živio je i radio profesor Ambroz Haračić- jedan od najzaslužnijih Lošinjana kroz povijest, lošinjska srednja škola danas nosi njegovo ime.

Četvrta kuća bila je samostan, dok je sadašnja stambena zajednica izgrađena u novije doba.

U prijašnjim vremenima bilo je puno više djece na smještaju, standardi vezani uz prostor te pristup prema djeci znatno su se promijenili i doveli nas do današnjeg kapaciteta (kroz povijest je bilo i više od 150 djece na smještaju u jednom trenutku).

U svome ustroju Centar ima svoju školu. Centar odgoja i obrazovanja je interna strukovna škola  koja djeluje pri Odgojnom domu Mali Lošinj od njegovog osnutka 1952.g.  Učenici, polaznici ove škole su djeca koja dolaze  iz cijele Hrvatske. Do kraja 80-tih godina prošlog stoljeća bilo je djece i iz Slovenije te BiH-e. Škola je neizostavni dio programa  resocijalizacije djece i mladeži s poremećajem u ponašanju, a pruža mogućnost školovanja i učenicima iz lokalne zajednice, naročito u programima koji nisu zastupljeni u srednjoj školi „A.Haračića“ u Malom Lošinju.

Danas škola provodi nastavni plan i programa srednjeg školstva za sljedeća trogodišnja zanimanja (SSS):

  1. Područje rada strojarstvo: tokar, vodoinstalater, bravar i limar
  2. Područje rada ugostiteljstvo i turizam: kuhar i konobar
  3. Područje rada obrada drva: stolar

 

Te sljedeća dvogodišnja zanimanja (NSS):

  1. Područje rada strojarstva: monter strojeva i konstrukcija
  2. Područje rada ugostiteljstvo i turizam: pomoćni kuhar i pomoćni konobar

 

Provodimo i program obrazovanja odraslih i to za sva navedena strukovna zanimanja.

Također se provodi i program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju zavarivač (tzv. tečaj).

Imamo i osnovnu školu koju provodimo prema programu obrazovanja odraslih.

Osim same škole posjedujemo i radionice u kojima učenici usvajaju znanja iz zanimanja za koje se školuju (tokarska, bravarska, zavarivačka i stolarska), učenici koji se školuju za konobare i kuhare svakodnevno sudjeluju u pripremi i serviranju ručka za sve korisnike Centra.