USLUGE MALI LOŠINJ

_
Centar pruža djeci i mlađim punoljetnim osobama od 14 do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju slijedeće socijalne usluge:
 • usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) program
 • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 • usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
 • usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi usluga poludnevnog boravka u školi
 • usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
 • usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

Centar pruža usluge i djeci i mlađim punoljetnim osobama (14-21) koja imaju teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko se usluga vezana uz teškoće mentalnog zdravlja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi.

Centar provodi izvršenje odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu izrečenu maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama te maloljetnicima do 18. godine života koji su, u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

Usluge privremenog smještaja i organiziranog stanovanja uključuju samo muške korisnike.

Centar pruža usluge osnovnog obrazovanja odraslih, redovnog srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih za stjecanje zanimanja srednje i niže stručne spreme te osposobljavanja za poslove u zanimanju zavarivač.

Trenutno školujemo učenike za sljedeća trogodišnja zanimanja (SSS)
 • Područje rada strojarstvo(tokar, vodoinstalater, bravar)
 • Područje rada ugostiteljstvo i turizam(kuhar i konobar)
 • Područje rada obrada drva(stolar)
Te sljedeća dvogodišnja zanimanja (NSS)
 • Područje rada strojarstva(monter strojeva i konstrukcija)
 • Područje rada ugostiteljstvo i turizam(pomoćni kuhar i pomoćni konobar)