Ponovljeni poziv – Obavijest o dostavi ponuda za adaptaciju stana u Domu

09/10/2023
U nastavku možete preuzeti obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave adaptacije stambenog prostora na adresi Š.K.Kozulića 68 u Malom Lošinju (drugi dom). Obavijest o dostavi ponuda za adaptaciju stana ...

Ponovljeni poziv – Obavijest o dostavi ponuda za uređenje kuhinje

09/10/2023
U nastavku možete preuzeti obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave uređenje kuhinje u Domu na adresi Zagrebačka 16 u Malom Lošinju (Prvi dom). Obavijest o dostavi ponuda za uređenje kuhinje ...

Javni poziv za davanje na korištenje prostora u vlasništvu Odgojnog doma Mali Lošinj

09/10/2023
Javni poziv za davanje na korištenje prostora u vlasništvu Odgojnog doma Mali Lošinj udrugama i drugim neprofitnim organizacijama civilnog ...

Adaptacija stambenog prostora na adresi Š.K.Kozulića 68 u Malom Lošinju

09/10/2023
Obavijest o dostavi ponuda za adaptaciju na adresi Š.K.Kozulića 68 ...

Poziv na dostavu ponuda za nabavu osobnih vozila za službene potrebe -kom 2

09/10/2023
Poziv na dostavu ponuda za nabavu osobnih vozila za službene potrebe – kom2 Ponudbeni list Troškovnik Datum objave: ...

Poziv na dostavu ponuda za sanaciju dijela krova na zgradi na adresi Jadranska obala 15 u Cresu

09/10/2023
Ponudbeni list za sanaciju dijela krova Troškovnik – sanacija dijela krova Poziv na dostavu ponuda za sanaciju dijela krova na zgradi na adresi Jadranska obala 15 u Cresu Datum objave: ...

Poziv na dostavu ponuda za sanaciju krovišta i kupaona na adresi Š.K. Kozulića 68 u Malom Lošinju

09/10/2023
Poziv za dostavu ponuda za sanaciju krovišta i kupaone na adresi Š.K.Kozulića 68 u Malom Lošinju Ponudbeni list za sanaciju krovišta i kupaona Troškovnik – sanacija krovišta i kupaona Datum objave: ...

Poziv na dostavu ponuda za sanaciju kupaone na adresi Del Conte Giovani 6 u Malom Lošinju

09/10/2023
Poziv na dostavu ponuda za sanaciju kupaone na adresi Del Conte Giovanni u Malom Lošinju Ponudbeni list za sanaciju kupaone Troškovnik – sanacija kupaone Datum objave: ...

Poziv na dostavu ponuda za nabavu stolova i stolica za korisnike ustanove

09/10/2023
Poziv na dostavu ponuda za nabavu stolova i stolica za korisnike ustanove Troškovnik Ponudbeni list Datum objave : 13.10.2021 U Malom Lošinju, 13. listopada ...

Radovi na adaptaciji i uređenju soba…..

09/10/2023
Poziv na dostavu ponuda – Radovi na adaptaciji i uređenju soba korisnika i glavnog hodnika u 5.domu 10.03.2020. Ponudbeni list 5. dom troškovnik Izmjena poziva na dostavu – Radovi na adaptaciji i uređenju soba korisnika i glavnog hodnika u 5.domu ...

Poziv na dostavu usluge analize stanja i prikupljanja podataka….

09/10/2023
Poziv na dostavu ponuda – usluga izrade analize stanja i prikupljanja podataka prema smjernicama za izradu pojedinačnog plana deinstitucionalizacije i transformacije Odgojnog doma Mali Lošinj 6.03.2020. Ponudbeni list – Usluga izrade analize stanja i prikupljanja podataka prema smjernicama za izradu pojedinačnog plana deinstitucionalizacije i transformacije Odgojnog doma Mali Lošinj ODLUKA – o poništenju poziva na dostavu ponuda za Ev. Br nabave 02/01/2020 ,, Usluga izrade analize stanja i prikupljanja podataka prema Smjernicama za izradu pojedinačnog plana deinstitucionalizacije i transformacije Odgojnog doma Mali Lošinj” ...

Procjena troškova- ERDF projekt

09/10/2023
Poziv na dostavu ponuda za procjenu troškova ERDF projekta (objavljen 30.05.2019.- vrijedi do 04.06.2019.) Ponudbeni list- prazan (ponuditelji moraju ispuniti i poslati zajedno sa svojom ...

Nabava namještaja za sobe

09/10/2023
POZIV NA DOSTAVU PONUDA- NAMJEŠTAJ ZA SOBE (poziv otvoren 22.5.-30.5.2019.) PONUDBENI LIST (ponuditelj ...

Nadogradnja hidrantske mreže

09/10/2023
Poziv na dostavu ponuda– Hidrantska mreža (objavljeno 08.04.2019.- vrijedi do 13.04.2019.) Ponudbeni list Troškovnik radova- prazan (za ispuniti) Pregled situacije Nacrt suterena Nacrt prizemlja Nacrt 1. kat Nacrt 2. kat Nacrt ...