Usluge Lošinj

Centar pruža djeci i mlađim punoljetnim osobama od 14 do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju slijedeće socijalne usluge:
 • usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) program
 • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 • usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
 • usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi usluga poludnevnog boravka u školi
 • usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
 • usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

Usluge privremenog smještaja i organiziranog stanovanja uključuju samo muške korisnike.

Usluge Podružnica Cres

Podružnica Cres pruža djeci u dobi od 7 do 14 godina života s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja slijedeće socijalne usluge:
 • usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) program
 • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 • usluga smještaja u malim skupinama
 • usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
 • usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
 • usluga poludnevnog boravka u školi
 • usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
 • usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

Usluge smještaja i boravka pružaju se djeci oba spola.