ODGOJNI DOM MALI LOŠINJPODRUŽNICA CRES

_

ODGOJNI DOM MALI LOŠINJPODRUŽNICA CRES

_

O podružnici

Zgrada podružnice Cres locirana je u gradu Cresu na otoku Cresu. Dom postoji od rujna 1945.g. pod nazivom Đački dom Cres, sa ciljem da se osigura smještaj za siromašnu djecu s područja grada Cresa, kao i za svu djecu okolnih sela koja su trebala nastaviti školovanje u tek otvorenoj Hrvatskoj nižoj gimnaziji u Cresu. Vremenom, djelatnost Doma se transformira za rad sa djecom kojoj je potreban, zbog prisutnosti PUP-a, cjelokupan socio-pedagoški tretman. Naš osnivač postaje Narodni odbor općine Stari Grad, Rijeka, aktom 01/1-2160/1-1460, od 29. siječnja 1960.g. Dom, tada uglavnom prima djecu s područja općine Rijeka, no Ustanova se sve više osposobljava za rad sa djecom s PUP-om, te osigurava tretman za djecu iz cijele Republike Hrvatske.

Dom je prvi puta registriran kod Okružnog privrednog suda u Rijeci, 18. lipnja 1966.g. s nazivom Dječji dom Cres. Registracija pod nazivom Dom za odgoj djece Cres izvršena je 13. ožujka 1974.g. Osnivač Ustanove je Republika Hrvatska, a rješenjem MSPM od 06. studenog pripojena je Odgojnom domu Mali Lošinj.

Djelatnost Podružnice je osiguravanje stalnog i poludnevnog smještaja djece koja iskazuju poremećaje u ponašanju i osobnosti, njihov prihvat, zbrinjavanje, odgoj, brigu o školovanju i razvijanju radnih navika kao i pružanje odgovarajućeg oblika stručne pomoći.

Djeca se smještavaju na osnovi prijedloga Centara za socijalnu skrb i Rješenja Općinskih sudova u izvanparničnom postupku na osnovi zakonski utvrđene neophodne dokumentacije, odnosno dijagnostičkih nalaza za to nadležnih dijagnostičkih centara.

Prijam djece vrši se tijekom cijele kalendarske godine ukoliko postoje slobodni kapaciteti.

Pri prijamu djece komisija vodi računa o kapacitetima razrednih odjela Osnovne škole Frane Petrića Cres, koja na osnovu odluke Ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu Županije Primorsko-Goranske od 10. srpnja 1995.g. provodi školovanje djece smještene u Domu za odgoj Cres, odnosno Podružnici Cres.

Povijest

Dobrotom Tereze Malabotić, udate de Seppi, koja je Creskoj općini 1886. oporučno ostavila 32000 forinti za izgradnju Ubožnice, podignuta je zgrada u kojoj se danas nalazi Dom za odgoj djece Cres. U znak zahvale za tu ostavštinu, Creska je općina dala izraditi mramorno poprsje donatorice kod tadašnjeg čuvenog hrvatskog kipara Ivana Rendića. To je poprsje 1887. godine postavljeno u prizemlju zgrade u polukružnoj niši (u današnjoj blagovaonici), a njezinom je sinu dodijeljen naziv počasnog građanina Cresa. U čast darovateljice Ubožnica je dobila naziv OSPIZIO DE SEPPI i taj se naziv nalazio ispisan na atiku zgrade.

Kako je zgrada bila dosta velika, činilo se da je prevelika za potrebe Ubožnice, pa se Creska općina odlučila da godine 1897. u nju smjesti i dječji vrtić. 1903. godine prilikom požara u Cresu, oštećene su bile općinske prostorije, pa se do popravka istih Općina preselila na I. kat Ubožnice. I dalje su potrebe za takvom ustanovom u Cresu bile vrlo male, pa je ista zatvorena 1909. godine. Nakon dvije godine, 1911., u zgradi se otvara Dom za siročad, a natpis na atiku mijenja se u INTERNATO.

Prema starim fotografijama može se zaključiti da se vanjski izgled Doma nije bitno mijenjao od izgradnje do danas, osim što je boja fasade u odnosu na današnju bila mnogo svijetlija, a rebrenice na drugom katu bile su nešto tamnije.

Prigodom obnavljanja fasade godine 1964. mijenja se i boja prema sugestiji akademskog slikara Mate Solisa u pompejansko crvenu, sa bijelo istaknutim elementima na fasadi.

1945. godine uništava se mramorno poprsje osnivačice, čije su ostatke nekoliko godina kasnije našli u moru. 1946. godine zgrada postaje najprije Dom za smještaj siromašne djece, te djece palih boraca, a zatim postaje Dom za odgoj djece, čiji naziv i svrhu je zadržala i do danas.

U školskoj godini 1946/47. smještena su u Domu i dva razreda Hrvatske niže gimnazije.

1953. godine u zgradu je uveden vodovod, a zatim se postavljaju i parketi, koji su zamijenili pod od običnih dasaka.

1972. godine glavnoj zgradi prilagođeno je nekoliko manjih zgradica, kao i dvorana za tjelesni odgoj, a također je naknadno probijeno i nekoliko ulaza kroz bočne vrtne zidove.

6. studenog 2014. Rješenjem MSPM na temelju odluke ministrice M.Opačić  Dom za odgoj djece Cres pripojen je Odgojnom domu M.Lošinj.